Pár let zpátky, Amazon ohlásil, že za každé zrychlení jejich webové stránky o sto milisekund zaznamenají zvýšení zisku o jedno procento. Tohle bylo následováno oznámením Google, že rychlost načítání webové stránky je významný faktor pro hodnocení stránky v Google výsledcích hodnocení.
 
Proces optimalizace rychlosti načítání vaší webové stránky je nikdy nekončící proces, jako například běh na běžícím pásu. Optimalizace rychlosti stránky vždycky bude mít nějaký ten prostor pro zlepšení a nikdy tedy zákonitě nebude úplně dostačující. S tímto řečeno, tady jsou nějaké kroky k navýšení rychlosti webové stránky.
 

Minimalizujte http požadavky

 
Alespoň podle zveřejněné zprávy od společnosti Yahoo, osmdesát procent všech dob načítání webových stránek zabírají právě rozličné částí webové stránky, viz tabulky, obrázky, skripty, apod.
 
Neboť je nutné učinit http požadavek pro každý z těchto jednotlivých elementů, čím více komponentů je na stránce, tím delší bude doba vykreslení takové stránky.
 
Prvotním krokem, když se pokoušíte minimalizovat požadavky, je zúžit a porovnat počet požadavků a počet požadavků, kolik stránka vlastně dokončí.
 
S Google Chrome, nástroje pro vývojáře prohlížeče dovolují uživatelům zhlédnout počet http požadavků učiněných webovou stránkou. Abyste viděli počet http požadavků, které stránka učiní, uživatelé mohou:

  1. Kliknout pravým tlačítkem myši na stránku, kterou potřebují analyzovat a zvolit „inspect“ (prohlédnout)
  2. Kliknout na Network tab (záložka „síť“)

V případě, že je  záložka „síť“ nedostupná, budete muset přetáhnout levou hranici dále do leva a rozšířit tak celou kolonku.
 
Název sloupce označuje soubory, umístěné na stránce. Velikost každého souboru je ukázána pod sloupcem velikosti a také je zde uveden předpokládaný čas k načtení každého souboru, což je ve sloupci „čas“.
 
Levý dolní roh stránky zobrazuje celkový počet požadavků, které stránka učinila. Uživatelé tak budou schopni zrychlit dobu načítání jejich webové stránky redukováním tohoto čísla. Nejpřímější cestou je vyhodnotit set souborů a identifikovat ty, které lze považovat za nepotřebné.
 
Zatímco může nějakou chvíli trvat, než si všimnete nějakého podstatného rozdílu, pár souborů může být také považováno za hlavní kandidáty na konsolidaci.
 

Používejte skripty pro asynchronní načítání

 
Skripty jako je JavaScript nebo CSS mohou být načteny dvěma různými způsoby – synchronně nebo asynchronně. Synchronizované načítání zahrnuje načítání jednotlivých vybraných položek jdoucích po sobě, vždy po jedné, v tom samém pořadí, v jakém jsou zobrazeny na obrazovce. V asynchronním načítání jsou skripty načítání najednou, což může pomoci trochu urychlit proces. Uživatelé také mohou upřednostnit načítání specifických elementů, aniž by musel čekat, až se externí zdroje načtou.
 
Pokud tedy prohlížeč najde nebo narazí na asynchronní CSS soubor nebo na JavaScript, načítání stránky se zastaví, dokud relevantní archiv nebude úplně načten. Avšak pro asynchronní data platí, že prohlížeč bude pokračovat s načítáním ostatních elementů stránky.
 
Pro WordPress, uživatelé mohou zkontrolovat možnosti jiné, kromě blokování-vykreslování CSS/JS, když používáte WP Rocket záložky statických souborů.
 
Můžete také načíst CSS nebo JS soubory přímo za použití asynchronní či defer funkce v JavaScrptu. Níže je příklad takové asynchronní možnosti:
 

 
Uložené změny tak dovolí uživatelům ověřit si, že všechno bylo načteno tak, jak má být.
 

Redukujte čas odpovědi serveru

 
Jeden z podstatných faktorů v určování toho, jak rychle se vlastně webová stránka načítá, je také čas, který je spotřebován pro DNS. DNS lookup je proces identifikace specifické webové stránky a jejího názvu v záznamu. Můžete si to představit jako počítač, který prohlíží telefonní seznam při hledání konkrétního čísla.
 
Čas, který to zabere, než se tento krok dokončí, je odvozen od toho, jak rychlý je vlastně uživatelův DNS poskytovatel. Pokud uživatel zjistí, že není dostatečně rychlý, může být možná ta správná chvíle na změnu k rychlejšímu poskytovateli DNS. Pro pomoc s volbou DNS poskytovatele, můžete určitě zkonzultovat například různá hlášení s porovnáním rychlosti DNS poskytovatelů, jako je například toto z SolveDNS, které poskytuje měsíční aktualizace hodnocení rychlosti různých poskytovatelů.

Rate this post